โทรศัพท์: +33 (0) 390 207 850

อีเมล์: info@eclipse-glasses.com

ECLIPSE GLASSES

RÉF. ESPACE

RÉF. GALAXY

RÉF. CIEL

RÉF. SOLEIL

RÉF. PLANETE

RÉF. SOHO

RÉF. COSMOS

ป้องกันดวงตาของคุณขณะที่สังเกตสุริยุปราคา


 
• เราเสนอแว่นตากันแสงสุริยุปราคาเวอร์ชั่นมาตรฐานหรือพิมพ์โปสเตอร์โฆษณา1หรือ2ชนิดสีที่ด้าน
   ข้าง
   ใส่แว่นป้องกันซึ่งเป็นแผ่นกระจกกรองแสงอาทิตย์ที่รับรับ การรับรองเลขที่89/686 และได้ออกแบบ
   เฉพาะดูดวงอาทิตย์โดยตรง
   ฟิลเตอร์อื่นๆทั้งไม่ได้ผ่านการรับรองและแว่นตากันแสงสุริยุปราคาที่ไม่ได้ระบุผู้ผลิตไม่รับการป้องกัน
   ของกฏหมาย
 และอย่าใช้
   แว่นตากันแสงสุริยุปราคาที่ใช้ฟิลเตอร์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองหรือการรับรองไม่เข้มงวด จะไม่สามารถ
   ให้ความปลอดภัย แก่ผู้ใช้เลย

• อัตราราคาของแว่นตาและอุปกรณ์สังเกต กรุณาติดต่อกับเราเพื่อตีราคาเป็นพิเศษ

• สิ่งพิมพ์โฆษณา: 1000รายขึ้นไป 
   ส่งโลโก้ของคุณหรือข้อความรูปแบบเหมาะสม หรือฟิล์ม ดิสเก็ตหรือไฟล์ให้กับเราโดยผ่านอีเมล์
   พิมพ์ด้วยไกด์สีแพนโทน(PMS)
   รูปแบบการพิมพ์ใหญ่ที่สุด:ด้านข้างของแว่นตา 40x15 mm และอุปกรณ์สังเกตจับด้วยมือ 30x40 mm

• ระยะเวลาการส่ง: ประมาณหนึ่งสัปดาห์ การพิมพ์ใช้เวลา3-4สัปดาห์

• พัสดุมาตรฐาน: 2500ชุด. (ขนาด 430x325x200 mm นํ้าหนัก12.5 kg)

• ราคาฟิลเตอร์กรองBLACK POLYMER:
   ฟิลเตอร์ขายตามแผ่น–ขนาด 12 x 30 cm – ความหนาแน่นทึบแสง5.0.

ราคามาตรฐาน *
  1 - 4 แผ่น        15,00 หยวน
  5 - 9 แผ่น        12,50 หยวน
10 - + แผ่น        11,00 หยวน

• การจ่ายเงิน: ขณะที่สั่งชําระ50% และชําระ50%ก่อนการส่งออก

• ราคา: F.O.B. ผู้ผลิตกําหนดให้สนามบินในฮ่องกง

* Standard rated in effect, modifiable after any fluctuation of USD.

ติดต่อเรา

ข้อมูลที่จำเป็น
คำขอของคุณ
 • แว่นตากันแสงสุริยุปราคา
 • บริษัทVENUSCOPE®
 • ใบสั่ง
 • สุริยุปราคา
 • ครั้งสุดท้ายบดบังรัศมี
 • ดวงอาทิตย์วันนี้
 • ผู้ติดต่อ
 • การเปรียบเทียบผลสังเกต
 • ป้องกันดวงตาของคุณ
 • เกี่ยวกับเรา
 • โปสเตอร์ – โฆษณา
 • Langues
  France
  United kingdom
  Mexico
  New zealand
  Japan
  China
  Taiwan
  South korea
  Vietnam
  Thailand
  Germany
  Spain
  Portugal
  Russia
  France
  United kingdom
  Mexico
  New zealand
  Japan
  China
  Taiwan
  South korea
  Vietnam
  Thailand
  Germany
  Spain
  Portugal
  Russia