Điện thoại: +33 (0) 390 207 850

E-mail: info@eclipse-glasses.com

NHẬT THỰC HÌNH VÀNH VÀO CÁC NGÀY 20 và 21 THÁNG 5 NĂM 2012

-
BẢN ĐỒ CHUNG CỦA NHẬT THỰC HÌNH VÀNH
VÀO CÁC NGÀY 20 và 21 THÁNG 5 NĂM 2012
-

.
Nhật thực này là NHẬT THỰC HÌNH VÀNH LẦN THỨ CHÍN của thế kỷ XXI.
.
Nhật thực sẽ thấy được trên hai châu lục:

  - châu Á và gần như toàn bộ khu vực BẮC MỸ.
.
Dải trung khu của nhật thực sẽ hiện ra dưới dạng NHẬT THỰC HÌNH VÀNH ở phía Nam TRUNG QUỐC trong đó có MÃ CAOHỒNG KÔNG - ở phía Bắc của ĐÀI LOAN trong đó có ĐÀI BẮC -  đi suốt bờ biển Thái Bình Dương của NHẬT BẢN – trong đó có vùng TOKYO rồi đi ngang qua BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG bằng cách đi qua phía Nam của QUẦN ĐẢO ALEUT – và kết thúc tại Bờ biển phía Tây và miền Trung của nước MỸ, bắt đầu từ phía Bắc của CALIFORNIAOREGON rồi đến NEVADA, UTAH (Hồ Powell), phía Bắc của vùng ARIZONA và phía Nam của COLORADO để rồi kết thúc tại NEW MEXICOTEXAS.
.
NHẬT THỰC HÌNH VÀNH này sẽ thấy được dưới dạng một phần trên một phần lớn của châu Á trong đó có MÔNG CỔ, NGA, THÁI LAN, LÀO, VIỆT NAM, BRUNEI, PHI-LIP-PIN, HÀN QUỐC, BẮC HÀN, CÁC ĐẢO MARIAN BẮC và BẮC MỸ trong đó có MÊHICÔ và CANADA.
.
Đặc tính và ưu điểm của NHẬT THỰC HÌNH VÀNH này là dải trung khu tối đa của nó có chiều rộng đặc biệt236 km tùy theo các nước đi qua.Với một thời gian tối đa của pha hình vành là 5 phút 41 giây, nhật thực này là một trong những NHẬT THỰC HÌNH VÀNH dài nhất của thế kỷ 21.
(Ở trên phía Bắc Thái Bình Dương).
.
Hãy chú ý, NHẬT THỰC HÌNH VÀNH này đi qua đường thay đổi ngày. Quả vậy,  nó bắt đầu vào đầu ngày 21 tháng 5 năm 2012 tại phía Nam Trung Quốc và kết thúc vào cuối ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Mỹ.
Điều này là đặc biệt duy nhất.
.
Những nhật thực hình vành, do tính hiếm và vẻ đẹp mà chúng tạo ra, càng gây say mê
để quan sát.

Nhưng bặt buộc phải bảo vệ MẮT, trong suốt các pha khác nhau của nhật thực toàn bộ.
(Xem mục HÃY BẢO VỆ MẮT CỦA BẠN)
.

BẢNG THỜI GIAN NHẬT THỰC TOÀN PHẦN


CHỌN QUỐC GIA CỦA BẠN, ĐỂ TẢI BẢNG
THỜI GIAN NHẬT THỰC TOÀN PHẦN.

 

ASIA & NORTH AMERICA

 • Kính quan sát nhật thực
 • Công ty VENUSCOPE®
 • Đơn đặt hàng
 • nhật thực
 • NHữNG Sự CHE KHUấT CUốI CÙNG
 • Mặt trời ngày hôm nay
 • Người liên hệ
 • So sánh quan trắc
 • Bảo vệ đôi mắt của bạn
 • Thông tin về chúng tôi
 • Poster - Quảng Cáo
 • Langues
  France
  United kingdom
  Mexico
  New zealand
  Japan
  China
  Taiwan
  South korea
  Vietnam
  Thailand
  Germany
  Spain
  Portugal
  Russia
  France
  United kingdom
  Mexico
  Japan
  China
  Taiwan
  South korea
  Vietnam
  Thailand
  Germany
  Spain
  Portugal
  Russia